Privacyverklaring


PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Catering Kaneeltje kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
van de diensten van Catering Kaneeltje, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een
contactformulier op de website aan Catering Kaneeltje verstrekt. Catering Kaneeltje kan de
volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres


WAAROM CATERING KANEELTJE GEGEVENS NODIG HEEFT


Catering Kaneeltje verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen
nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen
benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Catering Kaneeltje uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het
uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit
juridische dienstverlening.


HOE LANG CATERING KANEELTJE GEGEVENS BEWAART


Catering Kaneeltje bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen
te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan
een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.


DELEN MET ANDEREN


Catering Kaneeltje verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de
uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK


Op de website van Catering Kaneeltje worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,
waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw
browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag
op de website. Catering Kaneeltje gebruikt deze informatie om de werking van de website
te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan
derden verstrekt.


GOOGLE ANALYTICS


Catering Kaneeltje maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de
websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Catering Kaneeltje bij Google
zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),
overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het
privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google
Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om
rapporten over de Website aan Catering Kaneeltje te kunnen verstrekken en om haar
adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk
wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
Catering Kaneeltje heeft hier geen invloed op.
Catering Kaneeltje heeft Google geen toestemming gegeven om via Catering Kaneeltje
verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Catering
Kaneeltje zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN


Catering Kaneeltje neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Catering Kaneeltje maakt gebruik van
een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde
handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Catering Kaneeltje
verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Catering Kaneeltje op via
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. cateringkaneeltje.nl is een website van Catering Kaneeltje.
Catering Kaneeltje is als volgt te bereiken:
Postadres: Singelstraat 41 1398BM Muiden
Vestigingsadres: Singelstraat 41 1398BM Muiden
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 65363566
Telefoon: 0616598214
E-mailadres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Catering Kaneeltje. All Rights Reserved. Powered by dataverwerken.nl

Login Form